Instellen btw-tarief 21% en prijscompensatie

Per 1 oktober 2012 zal het btw-tarief van 19% worden verhoogd naar 21%.
Het aanpassen van dit btw-tarief in PrestaShop is vrij eenvoudig (zie hieronder). Dit heeft als gevolg dat automatisch alle bruto verkoopprijzen (prijs incl. btw) verhoogd worden van producten die onder dit btw-tarief vallen.

Veel winkeleigenaren zullen deze belastingverhoging niet één-op-één aan hun klanten willen doorberekenen, althans niet direct. Ze kiezen voor een lagere verkoopmarge om hun concurrentiepositie intact te houden of juist te versterken. In dat geval zal bij een webshop met veel producten het ook behoorlijk veel tijd gaan kosten om, na de btw-verhoging, alle bruto verkoopprijzen weer te verlagen. Gelukkig is een gratis module voor PrestaShop beschikbaar waarmee met 1 muisklik alle prijzen ineens te bewerken zijn. Hiermee is het dus mogelijk om de netto verkoopprijzen (prijs ex. btw) zó aan te passen dat de bruto verkoopprijzen weer op het hetzelfde niveau komen als vóór de btw-verhoging. Maar je kunt uiteraard ook kiezen om de btw-verhoging niet volledig maar slechts gedeeltelijk te compenseren.

 

Aanpassen btw-tarief

Het aanpassen van een btw-tarief in PrestaShop is eenvoudig. Als voorbeeld zie je hieronder een product waarvan de netto verkoopprijs € 100,- is en de bruto verkoopprijs met 19% btw overeenkomstig € 119,-:

btw_verhoging1

Klik in het beheersysteem op het tabblad “Betaling” en vervolgens op het subtabblad “Btw” (“Payment” en “Tax” in het Engels). Klik dan op de regel “BTW NL 19%” of wat daarop lijkt. Verander deze naam in “BTW NL 21%” en pas het tarief aan naar 21.000:

btw_verhoging2

Klik daarna op het subtabblad “Btw-regels” (“Tax rules”) en klik op de regel “NL standaardtarief (19%)” of wat daarop lijkt. Verander deze naam in “NL standaardtarief (21%)“:

btw_verhoging3

Dat is alles en hiermee is direct de brutoprijzen verhoogd van alle producten waarvoor het oude 19%-tarief was ingesteld en daarbij ook de benaming van dit btw-tarief overeenkomstig aangepast:

btw_verhoging4

Compensatie netto verkoopprijzen

Je kunt op de website RSI Sistemas de module “Mass price update” gratis downloaden.
Daarvoor dien je wel eerst te registreren. Maar dit is een betrouwbare website dat wordt beheerd door Shacker, mede-moderator van het PrestaShop forum. Uit respect voor het werk van deze persoon zullen wij niet zelf een directe downloadlink aanbieden.

Het ingepakte bestand, massprice.zip, kan je direct importeren in je beheersysteem. Klik daarvoor op de optie “Module vanaf mijn computer toevoegen” bovenaan de pagina als je op het tabblad “Modules” klikt.
Maar je kan ook dit bestand uitpakken en daarna de map “massprice” via FTP uploaden naar de /modules map. Let wel op dat de map “massprice” direct de bestanden bevat en niet nog eens een onderliggende map “massprice” bevat. En pas indien nodig de schrijfrechten aan naar 777 voor de map en 666 voor de bestanden.

Hierna zie je de module verschijnen in de sectie “Administratie” in de lijst met modules:

btw_verhoging5

Installeer deze module en klik daarna op “Configureren” (zie afbeelding hierboven). Je komt vervolgens op de configuratiepagina van deze module terecht:

btw_verhoging6

Vul het getal 1.652892562 in voor volledige compensatie van de btw-verhoging. Dit getal bevat zoveel cijfers achter de komma (of eigenlijk een punt) om eventuele afrondingsfouten in de prijzen te voorkomen. Daarna het min (-) teken selecteren en Percentage als update-type. Vervolgens de gewenste categorieën selecteren waarvoor je deze aanpassing wilt doorvoeren. Je kunt ook uiteraard alle categorieën selecteren.
Tot slot op “Opslaan” klikken en de algehele prijsverlaging op de netto verkoopprijzen wordt uitgevoerd! Je ziet hieronder het effect hiervan op het voorbeeld zoals gegeven aan het begin:

btw_verhoging7

De netto verkoopprijs is nu dusdanig verlaagt dat de bruto verkoopprijs gelijk is gebleven zoals het was vóór de btw-verhoging.

 

Let op de volgende punten:

  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen producten met verschillende btw-tarieven. Met andere woorden, alle netto verkoopprijzen zullen hiermee worden aangepast, dus ook van producten met een 6%-tarief en btw-vrije producten.
  • Deze module heeft geen invloed op de prijsimpact van productcombinaties. Dus de ingestelde prijsverlaging of -verhoging voor combinaties blijft onveranderd. Dat terwijl de btw-verhoging wel doorwerkt op die combinaties. Je zult dus voor die combinaties de prijsimpact handmatig moeten aanpassen (indien nodig en gewenst).
  • Doe deze prijsaanpassing maar 1 keer en doe het goed! Mocht je per ongeluk iets verkeerd hebben ingesteld (bijv. een verkeerde percentage of verhoging in plaats van verlaging), dan zal je zelf moeten berekenen welke waarde je moet instellen om de nieuw gegenereerde prijzen te corrigeren.
  • Deze module zou moeten werken voor PrestaShop versies 1.2-1.5. Wij hebben deze module getest in een aantal verschillende 1.4.x versies en daarin geen problemen ondervonden. Maar uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze module en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele problemen.

Indien gewenst kunnen wij tegen een kleine vergoeding deze module installeren en de prijscompensatie doorvoeren. Neem daarvoor contact met ons op.